BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

En iyi, en kaliteli ürünü üretmek ve tasarlamak konusunu kendisine prensip edinmiş olan ve bilgiyi en değerli varlıklardan biri olarak kabul eden Formül Plastik ve Metal Sanayi A. Ş., tüm paydaşlarının memnuniyetini sağlamak ve stratejik hedeflerine ulaşabilmek amacıyla bilgi güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

Kuruluşumuz bünyesinde bulunan bilgi güvenliği yönetim sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak için:

Bilgi varlıklarını tanımlamayı bu varlıkların,

İşe etkisini: varlığı yerine koyma maliyeti, bilginin gizliliği, imaja olan etkisi, yasal ve hukuki yükümlülükler bakımından yaratacağı zararı gibi konuları ele alarak,

Tehdit olasılığını: zayıflıkların çokluğu ve var olan kontrollerin bu zayıflıkları ne kadar kapatabildiği, saldırgan motivasyonu, bilginin rakipler için cazibesi, erişim kontrollerindeki açıklar ve bilginin bütünlüğüne ilişkin tehlikeleri ele alarak,

Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişimine ilişkin riskleri belirlemeyi, değerlendirmeyi,

Kabul edilebilir seviyenin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamayı,

Bilgi güvenliği süreçlerinin performansını ölçmeyi,

Bu verilerden hedefler üretmeyi,

Zayıflıklarımızı ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi,

İşimizin, müşterilerimizin ve yasal şartların gerektirdiği güvenlik şartlarını karşılamayı taahhüt ederiz.