Warning: Undefined array key "meta_desc_ru" in /home/formul/public_html/sayfa.php on line 22

Warning: Undefined array key "meta_keyw_ru" in /home/formul/public_html/sayfa.php on line 23
Пояснительный текст для посетителей. | Formül Plastic

Пояснительный текст для посетителей.

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Formül Plastik ve Metal Sanayi Anonim Şirketi  tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemlerini, kimlere aktarılabileceğini ve KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Şirketimize ziyaretiniz sırasında paylaştığınız ad, soyad, plaka, ziyarete geldiğiniz kişi  kişisel verileriniz, hizmet alanımıza yapılan giriş çıkışların tespiti ve şirket güvenliğinin sağlanması amaçları ile işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacak ve gerektiğinde dahilinde hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik olan ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Gürpınar Yolu Cd. Kaya Milenyum İş Merkezi Sit.Çarşı Apt. K.8 5a/144  Büyükçekmece  İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@formul.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.