Warning: Undefined array key "meta_desc_es" in /home/formul/public_html/sayfa.php on line 22

Warning: Undefined array key "meta_keyw_es" in /home/formul/public_html/sayfa.php on line 23
| Formül Plastic

FORMÜL PLASTİK VE METAL SAN. A.Ş.

Hizmet Sahasında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

 

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden FORMÜL PLASTİK VE METAL SAN. A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Merkez ofisimizin ana giriş ve koridorlarında olmak üzere toplam 4 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve hizmet sahamızın güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi işverenler ve bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir.

 

Plastik fabrikamızın bahçesi, fabrika bahçesinin dışı, giriş sekreterya bölümü, toplantı odası, yemekhane, yönetim ofisi, güvenlik binasının etrafı, üretim hattı, server odası, depolar, sevkiyat, kalıphane ve kalıphane ofisi olmak üzere toplam 73 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve hizmet sahamızın güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi işverenler ve bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir.

 

PVC fabrikamızın bahçesi, fabrika bahçesinin dışı, üretim ofis girişi, yemekhane, yemekhane giriş koridoru, üretim hattı, güvenlik binası içi ve etrafı, yönetim ofisleri ve koridorları, toplantı odası, server odası, depolar, sevkiyat, olmak üzere toplam 61 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve hizmet sahamızın güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi işverenler ve bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir.

 

Metal fabrikamızın bahçesi, fabrika bahçesinin dışı, server odası, ana giriş, üretim hattı,  yemekhane, ofis koridorları, fabrika dış kantar, güvenlik binası içi ve etrafı olmak üzere toplam 37 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve hizmet sahamızın güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi işverenler ve bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir.

 

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir. Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.

 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Madde 5’e göre, Formül Plastik ve Metal Sanayi Anonim Şirketi, Gürpınar Yolu Cd. Kaya Milenyum İş Merkezi Sit. Çarşı Apt. K.8 5a/144 Büyükçekmece adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@formul.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.